Hidup ini mesti ada tujuan.... Tujuan menuju ke jalanNYA.. Mengenali siapa kita sebenarnya... Sebagai seorang hamba yang menunaikan hak kepada Tuhannya... Allahu Akbar...

Thursday, July 29, 2010

Tanda Kiamat Sudah Dekat

TERBITNYA MATAHARI DARI BARAT...................

Menjelang akhir zaman nanti, akan terjadi peristiwa terbitnya matahari dengan munculnya BINATANG MELATA dari perut bumi....
Jika terbitnya matahari dari barat dikatakan waktu itu sebagai tidak diterimanya keimanan seseorang maka kemunculan binatang melata diwaktu dhuha menjadi pelengkap tanda ini
Binatang tersebut akan membawa CINCIN NABI SULAIMAN A.S dan TONGKAT NABI MUSA A.S untuk memberi cap MUKMIN DAN KAFIR mereka yang dicap dengan tongkat NABI MUSA A.S akan menjadi kafir dan dicap dengan cincin NABI SULAIMAN A.S akan bercahaya wajahnya... itulah wajah orang mukmin........

HADIS RASULULLAH S.A.W 

Sebuah hadis NABI S.A.W ada menerangkan berhubung dengan CINCIN NABI SULAIMAN A.S dan TONGKAT NABI MUSA A.S ini...
Dalam sabda NABI S.A.W mengenai pekara tersebut yang maksudnya.... " Binatang bumi itu akan keluar dengan membawa TONGKAT MUSA dan CINCIN SULAIMAN , maka ia akan mengecap hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat terang wajah orang mukmin dengan cincin sehingga dengan demikian apabila telah berkumpul beberapa orang yang makan semeja hidangan , maka salah seorang dari mereka akan berkata.

" MAKANLAH INI WAHAI ORANG MUKMIN DAN MAKANLAH INI WAHAI ORANG KAFIR"

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdu Daud , Ath-Thayalisi, Ahmad dan Ibnu Majah . semua riwayat tersebut berasal dari Hammad bin Salamah dari Abi Hurairah...................

No comments:

Post a Comment